Termin egzaminu dyplomowego

TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO: Składy komisji oraz listy osób broniących się: 25 czerwiec 2018r. Składy komisji oraz listy osób broniących się: 26 czerwiec 2018r. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w godzinach od 8.00 do…

Warsztaty dla studentów Inżynierii Produkcji - 13.06 godz. 11:00, A123

Warsztaty dla studentów Inżynierii Produkcji 13 czerwca o godzinie 11:00 w sali A123 Już w najbliższą środę wyjątkowa okazja, aby spotkać się z przedstawicielami pracodawcy - firmy Fiege Logistics! Serdecznie…

Konsultacje pracowników Instytutu M-06

Terminy konsultacji pracowników Instytutu M6 - semestr letni 2017/18 - aktualizacja 11.06.2018 Nazwisko i imię tytuł Pn Wt Śr Cz Pt So/N Boratyńska-Sala Anna, dr inż. 9:15-10:45 Duda Jan, dr…

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne udostępniane dla studentów : Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Przedmiot: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH Matryca sprzeczności Ariz-64 Wykaz wskaźników Systemu Technicznego Zasady usuwania sprzeczności Karbowski Krzysztof, dr hab. inż.,…

Egzamin dyplomowy

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Studenci chcący przystąpić do egzaminu dyplomowego z kierunków prowadzonych w INSTYTUCIE M-06, składają komplet dokumentów w pokoju…

Tematy pracy dyplomowych

Zagadnienia do prac dyplomowych 2018/2019 Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Aktualizacja 09.04.2018 Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Kierunek : Inżynieria Produkcji Zagadnienia do…

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej.

Ogólne zasady realizacji pracy dyplomowej opisane są w regulaminie studiów (zał. do uchwały nr 47/d/04/2015).

Wytyczne

Dokonując wyboru promotora oraz zagadnienia lub tematu pracy dyplomowej, student jest zobowiązany do złożenia deklaracji
(link: Deklaracja wyboru pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*) w Instytucie dyplomującym.

W tym celu:

 • Uzgadnia z promotorem temat lub zagadnienie pracy dyplomowej, co zostaje potwierdzone podpisem studenta i promotora (data i podpis).

 • Tematykę tą zatwierdza (data i podpis) kierownik specjalności lub opiekun kierunku, gdy nie ma specjalności.

 • Jeżeli praca jest realizowana w innym Instytucie niż Instytut dyplomowania, to:

  • Dyrektor dydaktyczny Instytutu Dyplomowania wyraża zgodę na realizację pracy dyplomowej w innej Jednostce (data pieczątka i podpis).

  •  Dyrektor dydaktyczny Instytutu, w którym ma być realizowana praca, wyraża zgodę (data pieczątka i podpis).

 • Deklaracja składana jest w Instytucie Dyplomującym do dnia 15 maja (praca inżynierska, praca magisterska studia niestacjonarne) lub 15 listopada 2018r. 
  (praca magisterska studia stacjonarne).
  Jeżeli w w/w terminach student nie złoży deklaracji, temat pracy dyplomowej zostanie mu przydzielony w drodze losowania przez opiekuna kierunku/kierownika specjalności, w obecności starosty grupy.

 • Po zaewidencjonowaniu, deklaracje są przekazywane do Dziekanatu. Na tej podstawie generowane są protokoły, które musi wypełnić promotor.

Procedura dotyczy wszystkich studentów, którzy będą bronili się od 2019 roku oraz tych studentów, którzy do tej pory nie zdecydowali się na wybór promotora.

 

 

 

 

Back to top