Strefa studenta

Tematy pracy dyplomowych

Osoby które chcą realizować pracę dyplomową poza Instytutem M6, powinny  złożyć podanie do dyrektora d.s. dydaktycznych Instytutu M6 

(link do podania), podpisane przez dyrektora instytutu zewnętrznego (z parafką promotora)  oraz opiekuna kierunku. 

 

Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie 

Od bieżącego roku akademickiego obowiązuje limit prac dyplomowych równy 10 dyplomów (na jednego pracownika) łącznie dla I i II stopnia studiów stacjonarnych. 
Podany limit obejmuje również prace dyplomowe zaległe, których studenci nie obronili w czerwcu/lipcu.

 


Boratyńska-Sala Anna, dr inż.

Podana niżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej. Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze Studentem, uwzględniając Jego zainteresowania oraz możliwość realizacji części praktycznej pracy.

Mile widziana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH:

 • Metody inwentyczne w poszukiwaniu nowych rozwiązań

 • Koszty jakości w organizacji przemysłowej i usługowej

 • Rozwój indywidualny pracownika – coaching

 • Badania marketingowe w wirtualnej organizacji

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH:

 • TRIZ - Teoria Rozwoju Innowacyjnych Zadań

 • Rozwiązywanie problemów technicznych i marketingowych

 • Zarządzanie wiedzą

 • Sieci społeczne

 • Szeroko pojmowany e-Biznes

 • Szkolenia pracowników

 • Zarządzanie klientami na Allegro.pl

 • Klient w organizacji "stacjonarnej" i wirtualnej


Duda Jan, dr hab. inż., prof. PK

Proponowana tematyka dotyczy studiów inżynierskich i magisterskich i będzie w trybie konsultacji dostosowywana do predyspozycji dyplomantów i możliwości technicznych realizacji pracy. Możliwe jest także prowadzenie tematu pracy, zgłoszonego przez dyplomanta, z poniżej określonego zakresu merytorycznego. Tematyka prac przejściowych dotyczyć będzie opracowania zagadnień częściowych wyżej proponowanych tematów. Tematy mogą być także dostosowane do innych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Koncepcja zintegrowanych baz danych dla potrzeb wspomaganego komputerowo projektowania procesów technologicznych obróbki. Budowa i weryfikacja baz danych możliwości technologicznych systemu wytwarzania, normatywów technologicznych.

 2. Weryfikacja i modyfikacja systemu komputerowego do analizy technologiczności wyrobu ze względu na montaż i wytwarzanie. Budowa systemu do szybkiego szacowania kosztów wytwarzania elementów maszyn.

 3. Budowa i weryfikacja systemu normowania czasów pracy metodami ruchów elementarnych i chronometrażu.

 4. Budowa baz wiedzy technologicznej typowych części maszyn, modelowanie struktur uogólnionych procesów technologicznych obróbki typowych części maszyn, formalizacja opisu działań zachodzących w systemach wytwarzania.

 5. Budowa modułów systemu wspomagającego projektowanie procesów technologicznych obróbki (systemy CAPP).

 6. Przegląd systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych montażu (systemy CAAPP).

 7. Opracowanie koncepcji rozwoju systemu CATIA w kierunku zintegrowanego systemu CAD/CAPP/CAM w oparciu model danych PPR.

 8. Projektowanie procesów obróbki i montażu z zastosowaniem modułów Knowledge Advisor, Knowledge Expert, Generative knowledge, Product Engineering Optimiser systemu CATIA.

 9. Projektowanie systemów wytwarzania gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA DELMIA.

 10. Budowa edytora procesów technologicznych obróbki i montażu

 11. Modelowanie i implementacja procesów rozwoju wyrobów w aplikacjach PLM (ang. Product Lifecycle Management).

 12. Modelowanie wyrobów, zasobów i procesów w systemie CATIA.

 13. Robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu - budowa stanowisk i systemów zrobotyzowanych.

 14. Budowa systemów ekspertowych (system szkieletowy EXSYS) dla wybranych zagadnień automatyki i robotyki.

KIERUNEK: INŻYNIERIA PRODUKCJI

 1. Podstawy teoretyczne analizy technologiczności wyrobu ze względu na wytwarzanie.

 2. Podstawy teoretyczne analizy technologiczności wyrobu ze względu na montaż.

 3. Podstawy teoretyczne analizy technologiczności wyrobu ze względu na obsługę i serwis.

 4. Koncepcja systemu kalkulacji czasu i kosztów obróbki elementów maszyn.

 5. Koncepcja systemu kalkulacji czasu i kosztów montażu elementów maszyn.

 6. System szybkiej kalkulacji kosztów wytwarzania.

 7. Budowa struktur uogólnionych procesów technologicznych obróbki typowych części maszyn.

 8. Budowa struktur uogólnionych procesów technologicznych wytwarzania półfabrykatów dla typowych części maszyn.

 9. Metody normowania czasu pracy, wspomagane komputerowo normowanie (system TimerPRO), zastosowanie w organizacyjnym przygotowaniu produkcji.

 10. Projektowanie organizacji stanowisk pracy w systemie CATIA z zastosowaniem metody ruchów elementarnych.

 11. Koncepcja informatyczna zintegrowanego systemu rozwoju wyrobu.

 12. Koncepcja systemu do analizy technologiczności wyrobu ze względu na wytwarzanie.

 13. Koncepcja systemu do analizy technologiczności wyrobu ze względu na montaż.

 14. Koncepcja systemu do analizy technologiczności wyrobu ze względu na obsługę i środowisko eksploatacji.

 15. Opracowanie koncepcji i realizacja baz wiedzy technologicznej w rozproszonym środowisku projektowania.

 16. Budowa i weryfikacja edytora wiedzy dla hierarchicznego modelu wiedzy technologicznej.

 17. Budowa modułów systemu ekspertowego do generowania procesów obróbki.

 18. Budowa systemu ekspertowego (system szkieletowy EXSYS) dla wybranych zagadnień inżynierii produkcji.

 19. Projektowanie organizacyjne systemów wytwarzania; gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA DELMIA.

 20. Balansowanie linii produkcyjnych, dokładne i heurystyczne algorytmy generowania.

 21. Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn.

 22. Programowanie procesów technologicznych obróbki w systemach MTS, CATIA.

 23. Modelowanie procesów rozwoju wyrobów z wykorzystaniem notacji BPMN i IGRAFIX.

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 1. Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn.

 2. Projektowanie procesów technologicznych montażu wyrobów przemysłu maszynowego.

 3. Projektowanie procesów połączeń montażowych rozłącznych i nie rozłącznych.

 4. Budowa struktur procesów technologicznych typ0wych części maszyn.

 5. Projektowanie oprzyrządowania technologicznego.

 6. Projektowanie procesów obróbki i montażu w systemach CAD/CAM.


Gawlik Józef, prof. zw. dr hab. inż.

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zakres prac dyplomowych

 1. Inżynieria zarządzania

 2. Organizacja produkcji

 3. Problemy jakości w nadzorowaniu stanu procesu i urządzeń technologicznych

 4. Konstrukcja urządzeń technologicznych

 5. Sztuczna inteligencja w inżynierii produkcji

 6. Inżynieria mediów elektronicznych

Specjalność: Zarządzanie mediami elektronicznymi

Propozycja tematów prac dyplomowych

 1. Generatory znaków, systemy grafiki emisyjnej w zastosowaniach telewizyjnych. Analiza możliwości i zastosowań na przykładzie systemu Harris Inscriber G-series

 2. Standardy; telewizji, metody kodowania sygnału, porównanie formatów przesyłu i odbioru przez użytkowników końcowych  historia i tendencje na przyszłość.

 3. Zintegrowane rozwiązania sieciowe systemów realizacji telewizyjnych programów informacyjnych, analiza i porównanie dostępnych rozwiązań.

 4. Metody montażu programów telewizyjnych analiza rozwoju, tendencje na przyszłość, praktyczna realizacja filmu reklamującego Politechnikę Krakowską. 

 5. Oprawa graficzna programów informacyjnych, wykonanie oprawy graficznej programu  informacyjnego "Politechnika Krakowska - INFO"

 6. Opracowanie plikowego systemu archiwizacji materiałów wizyjnych i fonicznych dostarczonych w postaci plików, pracującego w środowisku DALET w OTV Kraków.

 7. Narzędzia animacji i wizualizacji przestrzennych 3D, wykonanie modelu i animowanej wizualizacji Budynków Politechniki Krakowskiej.

 8. Projekt reżyserki dźwięku studia telewizyjnego

 9. Projekt oprawy graficznej transmisji sportowych.


Gola Łukasz, dr inż.

Proponowana tematyk prac dyplomowych:

 • Rozpoznanie najnowszych funkcjonalności modułów systemu DELMIA,

 • Wspomagane komputerowo opracowanie dokumentacji 2D (CATIA, SolidWorks),

 • Zastosowaniu systemu CATIA/DELMIA do badania ergonomii stanowisk pracy,

 • Modelowanie parametryczne w systemie CATIA/DELMIA, SolidWorks,

 • Przegląd systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych obróbki (systemy CAPP),

 • Budowa i weryfikacja systemu normowania czasów pracy metodami ruchów elementarnych i chronometrażu,

 • Metody normowania czasu pracy, wspomagane komputerowo normowanie (system TimerPRO, ProTimeEstimation),

 • Projektowanie systemów wytwarzania gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA /DELMIA.

 • Robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu - budowa stanowisk i systemów zrobotyzowanych,

 • Budowa systemów ekspertowych dla wybranych zagadnień automatyki i robotyki,

 • Budowa systemów ekspertowych dla wybranych zagadnień inżynierii produkcji,

 • Projektowanie organizacji stanowisk pracy w systemie CATIA/DELMIA z zastosowaniem metody ruchów elementarnych,

 • Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn,

 • Projektowanie procesów technologicznych montażu wyrobów przemysłu maszynowego,

 • Projektowanie oprzyrządowania technologicznego,

 • Bazy danych w zagadnieniach inżynierii produkcji oraz automatyki i robotyki.


Góra - Maniowska Marta, dr inż.

Propozycje tematów prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich):

 1. Modelowanie chodu robota kroczącego (cztero- lub dwu- nożnego),

 2. Projekt platformy Stewarta jako symulatora lotu,

 3. Projekt manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody, 
  jako symulatora jazdy samochodem,

 4. Budowa i analiza ruchu manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody jako symulatora jazdy samochodem,

 5. Modelowanie i sterowanie serwonapędów stosowanych w manipulatorach,

 6. Analiza dokładności manipulatorów o strukturze szeregowej,

 7. Analiza dokładności manipulatorów o strukturze równoległej,

 8. Analiza podatności manipulatorów równoległych,

 9. Modelowanie ruchu przestrzennego modelu stawu kolanowego w aplikacji Matlab,

 10. Badanie przestrzeni roboczej i osobliwości manipulatorów szeregowych,

 11. Kalibracja manipulatora o strukturze szeregowej,

 12. Projekt robota do rehabilitacji kręgosłupa,

 13. Projekt robota do rehabilitacji kończyn człowieka,

 14. Badanie wpływu parametrów funkcjonalnych robotów przemysłowych 
  na dokładność pozycjonowania i orientacji,

 15. Kinematyka modeli protez kończyn.

Propozycje tematów prac przejściowych:

 1. Planowanie trajektorii manipulatora o strukturze szeregowej wykonana 
  w aplikacji Matlab,

 2. Analiza kinematyczna redundantnych manipulatorów o strukturze szeregowej,

 3. Wyznaczenie przestrzeni roboczej manipulatorów o strukturze szeregowej 
  i równoległej,

 4. Zastosowanie manipulatorów szeregowych i równoległych w medycynie.


Grabowski Marcin, dr inż.

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich/magisterskich podana jest w formie zakresów tematycznych z których szczegółowe tematy będą ustalane z dyplomantami.

Proponowane zakresy prac dyplomowych inżynierskich i/lub magisterskich:

 1. Obróbka elektrochemiczna elementów w kinematyce toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania.

 2. Obróbka elektroerozyjna  elementów w kinematyce toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania.

 3. Wpływ wybranych parametrów obróbki na dokładność kształtowo – wymiarową elementów w procesie mikrotoczenia/mikroszlifowania.

 4. Wpływ wybranych parametrów obróbki na siły występujące w procesie mikrotoczenia/mikroszlifowania.

 5. Opracowanie technologii wykonania wskazanego elementu maszyny (obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna , laserowa, szybkie prototypowania).

 6. Metody szybkiego prototypowania w budowie maszyn i urządzeń.

 7. Analiza możliwości projektowania obróbki  w systemie CAD/CAM (NX).

 8. Analiza możliwości zastosowania systemu NX w inżynierii odwrotnej.


Habel Jacek, dr inż.

Główne zagadnienia, których dotyczą proponowane tematy prac dyplomowych to:

 1. Procesy technologiczne obróbki i montażu (projektowanie, planowanie, analiza)

 2. Tworzenie i zapis wielowariantowych procesów technologicznych obróbki i montażu

 3. Organizacja procesów produkcyjnych (projektowanie)

 4. Zarządzanie produkcją (planowanie, kontrola)

 5. Zarządzanie Operacyjne wg APICS (procedury obliczeniowe)

 6. Logistyka i zarządzanie zapasami (procedury obliczeniowe)

 7. Lean Manufacturing  i doskonalenie procesów produkcyjnych (Kaizen, 5S itp.)

 8. Zbieranie i analiza danych produkcyjnych dla TPM (również automatyzacja tego procesu)

 9. Zastosowanie relacyjnych baz danych

 10. Modelowanie 3D z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji (CATIA, SolidWorks)

 11. Budowa parametrycznych modeli 3D (SolidWorks, Inventor)

Dla kierunku Automatyka i Robotyka:

Poziom: praca inżynierska

 1. Projekt rozmieszczenia stanowisk wytwarzania dla zadanego asortymentu w produkcji seryjnej (Narzędzia: MS Excel, MS Visio; Met. Schmigali, CORELAP)

 2. Projekt linii montażowej dla zadanego wyrobu w produkcji masowej (Narzędzia: MS Excel, MS Visio, CATIA, Heurystyki BLM)

 3. Projekt wariantowego procesu technologicznego obróbki dla zadanej części i analiza porównawcza (Narzędzia: MS Excel, CATIA lub SoliWorks)

 4. Automatyczna akwizycja danych i sterowanie dowolnym procesem (z zastosowaniem układów Arduino lub Raspberry Pi, czujników, zbierania danych w bazie, sterowania zdalnego przez aplikacje w przeglądarce lub mobilną)

 5. Wykonanie modelu 3D oraz dokumentacji technicznej 2D (CATIA, SolidWorks, modele bryłowe lub modele z arkusza blach, konstrukcje spawane)

Dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Poziom: praca inżynierska

 1. Projekt systemu informatycznego wspomagającego projektowanie półfabrykatów w obróbce skrawaniem (Narzędzia: MS Access; FHD, DFD, ERD)

 2. Projekt wariantowego procesu technologicznego obróbki dla zadanej części ze względu na wielkość produkcji i typ półfabrykatu (Narzędzia: MS Excel, CATIA lub SoliWorks)

 3. Projekt procesu technologicznego obróbki dla zadanej części oraz programów NC (Narzędzia: MS Excel, CATIA: NC Machining)

Poziom: praca magisterska

 1. Metody zarządzania zapasami w produkcji o zmiennym popycie - analiza porównawcza (Narzędzia: ABC i XYZ, ROP, ROC)

 2. Wyznaczanie parametrów głównego harmonogramu MPS dla zadanego planu SOP oraz zmiennego zapotrzebowania (Narzędzia: MS Excel i/lub VB; SOP, MPS, ATP)

 3. Wyznaczanie potrzeb materiałowych z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych dla zadanego asortymentu rodzin części (Narzędzia: MS Excel i/lub VB; MPR-CL, CRP)

 4. Obliczeniowe porównanie metod priorytetu dla szeregowania zadań w harmonogramowaniu produkcji (Narzędzia: MS Excel; metody priorytetów)

 5. Optymalizacja szeregowania zadań w harmonogramowaniu produkcji z zastosowaniem algorytmów genetycznych (Narzędzia: VB dla MS Excel lub VisualStudio)

 6. Wyznaczanie parametrów procesu produkcyjnego i wpływ reorganizacji na współczynnik efektywności procesu (Narzędzia: MS Excel)

 7. Zastosowanie metody SMED do analizy i minimalizacji czasów przezbrojeń na przykładzie (Narzędzia: MS Excel, TimerPro)

 8. Wpływ kluczowych parametrów procesu produkcyjnego na efektywność wykorzystania zasobów OEE na przykładzie (Narzędzia: MS Excel)

 9. Planowanie działań prewencyjnych i remontowych dla utrzymania ruchu zgodnie z TPM na przykładzie (Narzędzia: MS Excel)

 10. Organizacja pracy na stanowiskach montażu ręcznego wg zasad 5S i opracowanie kart pracy standardowej na przykładzie (MS Excel, CATIA)

 11. Reorganizacja procesu produkcyjnego i tworzenie ciągłego przepływu na przykładzie (Narzędzia: MS Excel, MS Visio)

 12. Mapowanie procesu produkcyjnego i identyfikacja marnotrawstwa na przykładzie (Narzędzia: MS Excel, MS Visio) 


Karbowski Krzysztof, dr hab. inż., prof. PK

 Tematy prac:

 1. Szczegółowy zakres oraz temat pracy uzgadniane są indywidualnie ze studentami.

 2. Inżynieria rekonstrukcyjna w animacji filmowej.

 3. Klonowanie postaci w scenach filmowych.

 4. Metody opisu powierzchni swobodnych w systemach modelowania komputerowego.

 5. Porównanie dokładności skanerów światła strukturalnego.

 6. Wirtualny model postaci na podstawie wyników skanowania.

 7. Dokładność wykonania elementów metodą wydruku przestrzennego.

 8. Dokładność odwzorowania obiektów w systemie inżynierii rekonstrukcyjnej.

 9. Wizualizacja stereoskopowa.

 10. Morfing obiektów w systemie 3DSMax.

 11. Projekt opatrunku uciskowego ze zdefiniowaną kompresją.

 12. Zastosowanie logiki rozmytej w sterowaniu na przykładzie gry Monopoly.

 13. Układ nadzoru wizyjnego w procesie wytwarzania.

 14. Algorytm i program komputerowy do wykonywania przekrojów obiektów zapisanych w formacie STL.

 15. Analiza obrazów uzyskanych metodami tomografii komputerowej.

 16. Inżynieria rekonstrukcyjna w planowaniu zabiegów chirurgii plastycznej.

 17. Plan promocji jednostki edukacyjnej na przykładzie Gimnazjum nr 17 w Krakowie.

 18. Projekt formy wtryskowej w systemie CAD.

 19. Projekt wyrobu na podstawie wyników skanowania przestrzennego.

 20. Skanowanie i druk 3D w projektowaniu wyrobów.

 21. Projekt implantu na podstawie analizy obrazów uzyskanych metodami tomografii komputerowej.

 22. Plan zabiegu chirurgicznego w systemie Mimics.

 23. LabView - automatyczne skanowanie ankiet metodami analizy obrazów.

 24. Analiza statystyczna wyników badań ankietowych na przykładzie badań medycznych.


Karpiuk Michał, dr inż.

Tematyka prac dyplomowych:

 • Szacowanie kosztu wytwarzania na podstawie modelu 3D CAD.

 • Modelowanie autogenerujące w systemach CAD.

 • Komputerowo wspomagane projektowanie konstrukcji spawanych.

 • Komputerowo wspomagane projektowanie części wytwarzanych z blachy.

 • Analiza technologiczności konstrukcji ze względu na montaż.

 • Analiza technologiczności konstrukcji ze względu na wytwarzanie.

 • Optymalizacja w procesach produkcyjnych (1D, 2D, 3D np. cięcie profili konstrukcji, cięcie blach, pakowanie).

 • Budowa bibliotek modeli 3D CAD części znormalizowanych według Polskich Norm.

 • Budowa bibliotek modeli 3D CAD systemów uniwersalnych przyrządów składanych.

 • Budowa branżowych bibliotek materiałowych w systemach CAD.

 • Projektowanie, modelowanie i wizualizacja pracy uchwytów obróbkowych.

Tematy prac dyplomowych, przy realizacji których będzie wymagana umiejętność programowania VB i/lub C++

 • Makra i dodatki w systemach CAD automatyzujące prace inżynierskie (np. generowanie niestandardowych list materiałowych, plików i dokumentacji niezbędnych na produkcji; edycja modelu w zależności od standardu projektowania i wymagań produkcyjnych).

 • Makra i dodatki w systemach CAD generujące modele CAD (np. generowanie przekładni zębatych, pasowych; generator wałów, zestawów łączników gwintowanych, sprężyn).

 • Generowanie dokumentacji procesu technologicznego na podstawie modelu CAD.

 • Wykorzystanie czujnika Kinect w przemyśle.


Kiełbus Anna, dr inż.

 1. Kreowanie wizerunku marki przedszkola na przykładzie interaktywnych scenariuszy zajęć

 2. Projekt i realizacja spotu reklamowego

 3. Badanie marketingowe dotyczące satysfakcji klienta XXIw. na przykładzie przedszkoli  

 4. Charakterystyka procesu drukowania na podstawie różnych technik drukowania

 5. Charakterystyka technologii cyfrowych stosowanych w poligrafii

 6. Analiza technik i technologii druku na rynku polskim (drukowanie techniką offsetową, fleksograficzną, wklesłodruków, sitodruk, technologie cyfrowe)

 7. Analiza i ocena zaawansowanych technologii poligraficznych (maszyny hybrydowe nowej generacji, zaawansowane techniki przygotowania form drukowych dla różnych technik drukowania, wydruku na różnych podłożach niepapierowych, maszyny postpressowe nowej generacji)

 8. Zarządzanie jakością- porównanie systemów jakości na przykładzie firm z branży X

 9. Zapewnienie jakości projektowej na przykładzie branży motoryzacyjnej

 10. Zarządzanie projektami przy wykorzystaniu metodyk zwinnych


Kiepura-Czubacka Małgorzata, mgr inż.

 


Kowalczyk Małgorzata, dr inż.

Zakresy tematyczne prac przejściowych i dyplomowych, realizowanych na studiach dziennych i zaocznych, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

W ramach poniższych zakresów tematycznych, szczegółowe tematy PP i PD zostaną przez promotorów doprecyzowane w zależności od kierunku i rodzaju studiów.

 1. Wykorzystanie profilografometru Intra w inżynierii odwrotnej.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 3. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 4. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów cylindrycznych.

 5. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 6. Programowanie urządzeń CNC (postprocesory, programy sterujące).

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Wykorzystanie rejestracji obrazów szybkozmiennych do analizy i nadzorowania procesu obróbki.

 9. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 10. Badania zmienności sił skrawania w cyklach obróbkowych.

 11. Zastosowanie kamery termowizyjnej w analizie i nadzorowaniu procesu obróbki.

 12. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 13. Analiza literatury technicznej w obszarze procesów i środków obróbki z uwagi na wybrane kryteria.

 14. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

 15. Konstrukcja narzędzi mechatronicznych.

 16. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 17. Badania właściwości ściernic nowej generacji.

 18. Badania porównawcze recyklatów ścierniw.

 19. Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki uzębień i uzwojeń.

 20. Konstrukcja i modelowanie oprawek narzędziowych nowego typu.

 21. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 22. Projekt systemu zarządzania złomem ściernym.


Krenich Stanisław, dr inż.

Tematy prac przejściowych i dyplomowych (magisterskich i inżynierskich)

 1. Projekt i wykonanie chwytaka z regulowaną siłą dla robota Fanuc S420F.

 2. Projekt podatnego urządzenia chwytającego dla układu dwóch współpracujących robotów.

 3. Algorytmy sztucznej inteligencji w systemach wizyjnych robotów.

 4. Algorytmy rozpoznawania sygnałów dźwiękowych w systemach sterowania.

 5. Modelowanie i symulacja w programie MatLab.

 6. Wirtualny ewolucyjny klaster obliczeniowy dla złożonych i czasochłonnych modeli optymalizacyjnych


Krupa Krzysztof, dr inż.

 1. Projekt i wykonanie sterowanej komputerowo centrownicy kół rowerowych.

 2. Translator pisma drukowanego na alfabet Braille'a.

 3. Projekt specjalistycznego robota spawalniczego.

 4. Projekt i wykonanie części mechanicznej egzoszkieletu.

 5. Projekt manipulatora do zadań specjalnych.

 6. Wpływ inercji na zachowanie systemów - studium przypadków.

 7. Komputerowy model symulacyjny do wspomagania decyzji, na podstawie analizy opłacalności produkcji biomasy. 


Lipiec Piotr, dr inż.

Zakres tematyczny prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich):

 1. obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjna w skali mikro i mezo;

 2. obróbka hybrydowa części maszyn i urządzeń;

 3. modelowanie zjawisk fizycznych w niekonwencjonalnych procesach wytwarzania;

 4. obróbka laserowa;

 5. szybkie prototypowanie;

Ostateczne tematy prac będą ustalane indywidualnie po uwzględnieniu obszaru zainteresowań dyplomanta jak i możliwości dostępnego zaplecza badawczo-laboratoryjnego.


Małopolski Waldemar, dr inż.

 1. Projekt i wykonanie prototypu podnośnika palety w mobilnym robocie transportowym.

 2. Projekt i wykonanie prototypu łańcuchowego podajnika taśmowego dla palet.

 3. Modernizacja układu mechanicznego stołowej frezarki CNC.

 4. Modelowanie i optymalizacja systemu transportowego w programie Simul8. (zarezerwowany).

 5. Integracja sterownika PLC z programem symulacyjnym Simul8.

 6. Zastosowanie obliczeń równoległych w Modelu Macierzowym systemu produkcyjnego.

 7. Zastosowanie macierzy rzadkich do obliczeń w Modelu Macierzowym.

 8. Środowisko wielodostępu w chmurze przystosowane do implementacji algorytmów harmonogramowania zadań

 9. Harmonogramowanie zadań produkcyjnych za pomocą algorytmu immunologicznego.

 10. Projekt i wykonanie prototypu czteronożnego robota kroczącego (zarezerwowany).

 11. Projekt i wykonanie układu sterowania ruchem czteronożnego robota kroczącego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych (zarezerwowany).

 12. Projekt i wykonanie automatycznej stacji wymiany i ładowania akumulatorów robotów mobilnych.

 13. Projekt frezarki CNC do obróbki wielkogabarytowych prototypowych modeli 3D.

 14. Projekt i wykonanie stanowiska do badania silników krokowych.

 15. Projekt i wykonanie stanowiska do badania obrotowych enkoderów magnetycznych.


Matras Andrzej, dr inż.

Zakresy tematyczne prac przejściowych i dyplomowych, realizowanych na studiach dziennych i zaocznych, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

W ramach poniższych zakresów tematycznych, szczegółowe tematy PP i PD zostaną przez promotorów doprecyzowane w zależności od kierunku i rodzaju studiów.

 1. Wykorzystanie profilografometru Intra w inżynierii odwrotnej.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 3. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 4. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów cylindrycznych.

 5. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 6. Programowanie urządzeń CNC (postprocesory, programy sterujące).

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Wykorzystanie rejestracji obrazów szybkozmiennych do analizy i nadzorowania procesu obróbki.

 9. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 10. Badania zmienności sił skrawania w cyklach obróbkowych.

 11. Zastosowanie kamery termowizyjnej w analizie i nadzorowaniu procesu obróbki.

 12. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 13. Analiza literatury technicznej w obszarze procesów i środków obróbki z uwagi na wybrane kryteria.

 14. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

 15. Konstrukcja narzędzi mechatronicznych.

 16. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 17. Badania właściwości ściernic nowej generacji.

 18. Badania porównawcze recyklatów ścierniw.

 19. Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki uzębień i uzwojeń.

 20. Konstrukcja i modelowanie oprawek narzędziowych nowego typu.

 21. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 22. Projekt systemu zarządzania złomem ściernym.


Motyka Sabina, dr inż.

Proponowane tematy prac dyplomowych:

 1. Wdrażanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem (na przykładzie).

 2. Rozwój innowacyjnego produktu (na przykładzie firmy).

 3. Ochrona własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa.

 4. Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością.

 5. Marketing interaktywny w organizacjach.

 6. Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy międzynarodowej.

 7. Strategie działania wobec konkurencji na rynku międzynarodowym.

 8. Badanie klimatu innowacyjności przedsiębiorstwa (na przykładzie firmy).

 9. Rola transferu technologii w rozwoju przedsiębiorstwa (na przykładzie firmy).

 10. Spin-off jako narzędzie komercjalizacji innowacji.

 11. Pomiar potencjału działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

 12. Innowacyjność w sektorze usługowym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

 13. Ocena jakości usług w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy).

 14. Zastosowanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji w działalności przedsiębiorstw.

 15. Analiza i ocena innowacyjności autoryzowanego serwisu samochodowego

 16. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w małym przedsiębiorstwie

 17. Analiza i ocena potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstwa na przykładzie

 18. Ocena technologii jako element systemu zarządzania przedsiębiorstwem

 19. Ocena projektów badawczo rozwojowych na przykładzie

 20. Zarządzanie własnością intelektualną we współczesnym przedsiębiorstwie.

Istnieje możliwość modyfikacji tematu lub podjęcie u mnie innych tematów (do uzgodnienia) zgodnie z zainteresowaniami studenta.


Niemczewska - Wójcik Magdalena, dr inż.

Uwaga:

 • Podana niżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy przejściowej i/lub dyplomowej.

 • Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze Studentem, po uwzględnieniu zainteresowań oraz możliwości realizacji części praktycznej pracy.

 • Praca przejściowa może stanowić fragment pracy dyplomowej.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

 TEMATYKA PRAC PRZEJŚCIOWYCH I DYPLOMOWYCH

 • Struktura Geometryczna Powierzchni

 • Jakość technologiczna i eksploatacyjna warstwy wierzchniej

 • Tribologia - wybrane zagadnienia

 • Zarządzanie i marketing na rynku dóbr i usług przemysłowych / medycznych

 • Oferta promocyjna dla odbiorcy hurtowego / detalisty / indywidualnego

 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi

 • Komunikacja i proces komunikowania się

Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych:
 • Zarządzanie technologią kształtowania właściwości warstwy wierzchniej wyrobów ze stali konstrukcyjnej

 • Badania wybranych elementów struktury geometrycznej powierzchni sferycznych

 • Oprogramowanie wspomagające analizę struktury geometrycznej powierzchni materiałów ceramicznych.

 • Proces pozyskiwania zasobów ludzkich (cudzoziemców) na przykładzie zewnętrznej firmy rekrutacyjnej

 • Proces rekrutacji w Policji w świetle teorii i praktyki

 • System komunikacji marketingowej na przykładzie wybranej firmy usługowo-handlowej


Niżankowski Czesław, prof. dr hab. inż.

Uwaga:

 • Podana niżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy przejściowej i/lub dyplomowej.

 • Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze Studentem, po uwzględnieniu zainteresowań oraz możliwości realizacji części praktycznej pracy.

 • Praca przejściowa może stanowić fragment pracy dyplomowej.

 • Mile widziana znajomość języków obcych

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

TEMATYKA PRAC PRZEJŚCIOWYCH I DYPLOMOWYCH

 1. Wizualizacja wybranych problemów z zakresu obróbki ubytkowej lub przyrostowej

 2. Konstrukcja narzędzi skrawających i ściernych

 3. Badania doświadczalne procesów obróbki

 4. Komputerowo wspomagane systemy doboru warunków obróbki

 5. Optymalizacja warunków obróbki

 6. Gospodarka remontowa i narzędziowa

 7. Modelowanie procesów obróbkowych

 8. Konstrukcje wyrobów specjalnych

KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

TEMATYKA PRAC PRZEJŚCIOWYCH I DYPLOMOWYCH

 1. Komputerowa wizualizacja wymiany narzędzi skrawających w różnych typach obrabiarkowych magazynów narzędziowych.

 2. Modernizacja komputerowo wspomaganego systemu COMWIROTEST do rozpoznawania przypaleń szlifierskich.

 3. Projekt i wykonawstwo nowej generacji systemu automatycznego dozoru obszaru naziemnego (może być temat wspólny dla dwóch dyplomantów).

 4. Konstrukcja i wykonawstwo urządzenia do obróbki turbościernej

 5. Konstrukcja, technologia i wykonawstwo środków rozpoznania operacyjnego.

 6. Możliwości eksploatacyjne transponderów narzędzwiowych w produkcji zautomatyzowanej

 7. Modernizacja szlifierki do standartu CNC


Otko Tadeusz, dr inż.

Zakresy tematyczne prac przejściowych i dyplomowych, realizowanych na studiach dziennych i zaocznych, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

W ramach poniższych zakresów tematycznych, szczegółowe tematy PP i PD zostaną przez promotorów doprecyzowane w zależności od kierunku i rodzaju studiów.

 1. Wykorzystanie profilografometru Intra w inżynierii odwrotnej.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 3. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 4. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów cylindrycznych.

 5. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 6. Programowanie urządzeń CNC (postprocesory, programy sterujące).

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Wykorzystanie rejestracji obrazów szybkozmiennych do analizy i nadzorowania procesu obróbki.

 9. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 10. Badania zmienności sił skrawania w cyklach obróbkowych.

 11. Zastosowanie kamery termowizyjnej w analizie i nadzorowaniu procesu obróbki.

 12. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 13. Analiza literatury technicznej w obszarze procesów i środków obróbki z uwagi na wybrane kryteria.

 14. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

 15. Konstrukcja narzędzi mechatronicznych.

 16. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 17. Badania właściwości ściernic nowej generacji.

 18. Badania porównawcze recyklatów ścierniw.

 19. Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki uzębień i uzwojeń.

 20. Konstrukcja i modelowanie oprawek narzędziowych nowego typu.

 21. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 22. Projekt systemu zarządzania złomem ściernym.


Pękala Jacek, dr inż.

Zakres merytoryczny tematów prac dyplomowych:

1. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją,

2. Systemy klasy MES

3. Systemy klasy ERP

 

Przykłady tematów prac dyplomowych:

1. Analiza wybranych obszarów funkcjonalnych systemów klasy ERP pod kątem zgodności z dziedzinami działalności w przedsiębiorstwach produkcyjnych

2. Opracowanie i implementacja w języku programowania algorytmów przetwarzania informacji związanych z zarządzeniem produkcją

3. Zastosowanie systemu klasy MES w procesach zarządzania produkcją

4. Zastosowanie systemu klasy MES w procesach zarządzania jakością

5. Analiza kluczowych wskaźników efektywności w procesach zarządzania produkcją

6. Zarządzanie służbami utrzymania ruchu z wykorzystaniem systemu klasy ERP

 

Proponowana tematyka może ulec pewnym modyfikacjom podług predyspozycji dyplomantów i możliwości technicznych realizacji pracy. Możliwe jest także prowadzenie tematu pracy zgłoszonego przez dyplomanta z powyższego zakresu merytorycznego.


Pobożniak Janusz, dr inż.

Tematy prac dyplomowych:

Uwaga:    Szczegółowe tematy prac dyplomowych będą uzgadniane w zależności od kierunku i stopnia studiów.

Ogólne zagadnienia:

 • Obrabiarki sterowane numerycznie (CNC)

 • Programowanie obróbki w systemach CAD/CAM

 • Modelowanie w systemach CAD

 • Sztuczna inteligencja (systemy ekspertowe)

 • Zastosowanie systemów ERP do wspomagania przygotowania produkcji i szacowania kosztów wytwarzania

 • Programowanie w językach C++, Basic, Pascal

Przykładowe tematy:

 • Analiza ergonomii stanowisk produkcyjnych w systemie Catia

 • Badanie stanowiska pracy za pomocą analizy RULA w systemie Catia

 • Programowanie obróbki wielotorowej w systemie Catia

 • Programowanie obróbki 5-osiowej w systemie Catia

 • Analiza poprawności programów obróbki za pomocą narzędzi dostępnych w systemie Catia

 • Budowa modelu tokarki sterowanej numerycznie do symulacji programów obróbki

 • Charakterystyka narzędzi opartych na wiedzy we wskazanym systemie CAM

 • Budowa modelu obrabiarki do symulacji stanowisk obróbki

 • Baza danych oprzyrządowania technologicznego do symulacji obróbki

 • Budowa algorytmów rozpoznawania cech technologicznych dla systemów wspomagania programowania OSN

 • Projekt frezarki sterowanej numerycznie przeznaczonej dla celów szkoleniowych

 • Budowa wirtualnego stanowiska wytwarzania do kontroli poprawności programów obróbki

 • Ocena poprawności programów na OSN z użyciem systemów ekspertowych

 • Wykorzystanie systemu CDN XL w oferowaniu

 • Zarządzanie zasobami magazynowymi przy użyciu systemów ERP

 • Budowa baz wiedzy technologicznej dla systemów wspomagania programowania OSN

 • Wykorzystanie interfejsu API do szacowania kosztów produkcji na OSN

 • Zarządzanie obiegiem dokumentacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • Harmonogramowanie produkcji z użyciem narzędzi ERP na przykładzie systemu CDN XL 

 • Budowa edytora programów STEP-NC w języku proceduralnym (C++, Basic, Pascal)

 • Budowa edytora informacji niegeometrycznych w języku proceduralnym (C++, Basic, Pascal)

 • Zastosowanie kontrolera Kinect do sterowania pojazdami mobilnymi (wymagana podstawowa znajomość języka C++, Basic, Pascal oraz posiadanie kontrolera Kinect)

 


Rączka Marek, dr inż.

Uwagi:

- Podana tematyka określa jedynie zagadnienia, które będą przedmiotem pracy.

- Zagadnienia nie są tytułami prac.

- W ramach przedstawionych zagadnień należy określić zakres i tezę pracy oraz tytuł.

- Bazą pracy dyplomowej powinno być konkretne przedsiębiorstwo.

Można zgłosić swoją propozycję. 

Prace inżynierskie:

 1. Wykorzystanie filozofii Kaizen do poprawy skuteczności procesów produkcyjnych.

 2. Zarządzanie wyposażeniem produkcyjnym - TPM – kompleksowe utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy).

 3. Wykorzystanie World Class Manufacturing w praktyce przemysłowej (na przykładzie firmy).

 4. Doskonalenie logistyki procesów wytwarzania z wykorzystaniem metod i narzędzi jakości – (Kanban i inne)  na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

 5. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy PN/OHSAS 18001.

 6. Lean management – przykłady wykorzystania metod jakościowych w szczupłym zarządzaniu na przykładzie organizacji.

 7. Analiza Pareto jako narzędzie w systemie zarządzania  - na przykładzie przedsiębiorstwa.

Prace magisterskie

 1. Koncepcja zarządzania World Class Manufaturing (na przykładzie firmy).

 2. System bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla prac wysokiego ryzyka – SCC/VCA 2008/5.1 (na przykładzie firmy).

 3. Zarządzanie ciągłością działania, zapewnienie ciągłości biznesu, ocena ryzyka biznesowego (BCP – Business Continuity Planning- ISO 22301) – na przykładzie.

 4. Koncepcja zarządzania w energetyce i audit efektywności energetycznej - wg   ISO 50001.

 5. Ocena efektywności systemu zarządzania przedsiębiorstwem na bazie BBSC - Strategicznej Karty Wyników.

 6. Realizacja projektu z wykorzystaniem metod i narzędzi Six Sigma  (na przykładzie).

 7. System zarządzania w firmach usługowych z wykorzystaniem metody Servqual (na przykładzie firmy).

 8. Dyrektywa Reach i jej wdrożenie w przedsiębiorstwach – na przykładach.

 9. Społeczna odpowiedzialność organizacji – koncepcja zarządzania wg normy ISO 26001.


Rewilak Jan, dr inż.

Obszary tematyczne - przykładowe. Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z Zainteresowanym.

 1. Analiza FMEA w zastosowaniu do doskonalenia procesu.

 2. Wspomaganie projektowania wyrobów za pomocą analizy FMEA.

 3. Planowanie analizy systemów pomiarowych (MSA) na bazie FMEA.

 4. Planowanie szkoleń operatorów w oparciu o FMEA procesu produkcyjnego.

 5. Zastosowanie metod i narzędzi jakości do poprawy jakości procesu logistycznego.

 6. Projekt i wykonanie aplikacji wspomagającej analizę FMEA.

 7. Projekt i wykonanie aplikacji wspomagającej analizę systemów pomiarowych (MSA).

 8. Projekt i wykonanie aplikacji wspomagającej nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.

 9. Opracowanie Planu Kontroli na podstawie FMEA.

 10. Wdrożenie statystycznego sterowania procesem (kart kontrolnych SPC).


Ruszaj Adam, prof. dr hab. inż.

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich:

 1. Badania procesu drążenia elektrochemicznego,

 2. Badania  procesu obróbki elektrochemicznej uniwersalną elektrodą,

 3. Badania procesu szlifowania elektrochemicznego,

 4. Badania procesu szlifowania elektroerozyjnego,

 5. Bionika w  inżynierii produkcji.


Skoczypiec Sebastian, dr hab. inż., prof. PK

Uwagi:

 • Podana niżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

 • Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze studentem, po uwzględnieniu zainteresowań oraz możliwości realizacji części praktycznej pracy.

 • Prace dyplomowe mają najczęściej charakter eksperymentalny (student zdobywa doświadczenie realizując samodzielnie badania w laboratorium)

 • Wskazana znajomość lub chęć poznania programów matematycznych tj. Matlab lub Scilab.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego (zrozumienie tekstów technicznych).

 • Istnieje możliwość napisania pracy w języku angielskim.

Obszary tematyczne prac dyplomowych:

 • Niekonwencjonalne metody wytwarzania części maszyn (obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna)

 • Hybrydowe metody wytwarzania

 • Mikroobróbka

 • Opracowanie koncepcji i projektów stanowisk badawczych do w/w procesów

 • Wybrane zagadnienia z metod prognozowania (tylko prace magisterskie)

Przykładowe tematy zrealizowanych lub obecnie realizowanych prac:

 • Badanie doświadczalne obrabialności elektroerozyjnej żarowytrzymałych stopów niklu Inconel 718 oraz Inconel 625

 • Badanie wpływu nastaw regulatora na efekty wiercenia elektroerozyjnego

 • Ocena możliwości obróbki szafiru wyładowaniami elektrycznymi

 • Przykłady zastosowania frezowania elektrochemicznego w wytwarzaniu mikroelementów

 • Zastosowanie frezowania elektroerozyjnego w wodzie dejonizowanej do wytwarzania mikrostruktur trójwymiarowych

 • Badania doświadczalne oraz weryfikacja technologiczna procesu kształtowania mikroelektrod walcowych

 • Badania rozpoznawcze obróbki elektroerozyjnej w powietrzu

 • Porównanie możliwości technologicznych mikroobróbki elektrochemicznej prądem stałym i impulsowym

 • Badania elektroerozyjnego mikrokształtowania elektrod walcowych

 • Badania elektrochemicznego mikrokształtowania elektrod walcowych

 • Experimental research on electrodischarge drilling process of siliconized silicon carbide (praca w j. ang)

 


Słodki Bogdan, dr hab. inż.

Zakresy tematyczne prac przejściowych i dyplomowych, realizowanych na studiach dziennych i zaocznych, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

W ramach poniższych zakresów tematycznych, szczegółowe tematy PP i PD zostaną przez promotorów doprecyzowane w zależności od kierunku i rodzaju studiów.

 1. Wykorzystanie profilografometru Intra w inżynierii odwrotnej.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 3. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 4. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów cylindrycznych.

 5. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 6. Programowanie urządzeń CNC (postprocesory, programy sterujące).

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Wykorzystanie rejestracji obrazów szybkozmiennych do analizy i nadzorowania procesu obróbki.

 9. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 10. Badania zmienności sił skrawania w cyklach obróbkowych.

 11. Zastosowanie kamery termowizyjnej w analizie i nadzorowaniu procesu obróbki.

 12. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 13. Analiza literatury technicznej w obszarze procesów i środków obróbki z uwagi na wybrane kryteria.

 14. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

 15. Konstrukcja narzędzi mechatronicznych.

 16. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 17. Badania właściwości ściernic nowej generacji.

 18. Badania porównawcze recyklatów ścierniw.

 19. Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki uzębień i uzwojeń.

 20. Konstrukcja i modelowanie oprawek narzędziowych nowego typu.

 21. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 22. Projekt systemu zarządzania złomem ściernym.


Słota Adam, dr inż.

Propozycje tematów prac przejściowych i dyplomowych (w zależności od zakresu merytorycznego)

 1. Model helikoptera na uwięzi

 2. Układ dydaktyczny sterowania PID silnikiem DC

 3. Układ sterowania pozycyjno siłowego

 4. Układ sterowania silnikiem w oparciu o logikę rozmytą

 5. Robot mobilny z klocków Lego Mindstorm programowany z LabView

 6. Symulacja montażu wybranego produktu w systemie Delmia

 7. Program przygotowujący dane do modułowego modelu Sieci Petriego dla systemu wytwarzania


Struzikiewicz Grzegorz, dr inż.

Zakresy tematyczne prac przejściowych i dyplomowych, realizowanych na studiach dziennych i zaocznych, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

W ramach poniższych zakresów tematycznych, szczegółowe tematy PP i PD zostaną przez promotorów doprecyzowane w zależności od kierunku i rodzaju studiów.

 1. Wykorzystanie profilografometru Intra w inżynierii odwrotnej.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 3. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 4. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów cylindrycznych.

 5. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 6. Programowanie urządzeń CNC (postprocesory, programy sterujące).

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Wykorzystanie rejestracji obrazów szybkozmiennych do analizy i nadzorowania procesu obróbki.

 9. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 10. Badania zmienności sił skrawania w cyklach obróbkowych.

 11. Zastosowanie kamery termowizyjnej w analizie i nadzorowaniu procesu obróbki.

 12. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 13. Analiza literatury technicznej w obszarze procesów i środków obróbki z uwagi na wybrane kryteria.

 14. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

 15. Konstrukcja narzędzi mechatronicznych.

 16. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 17. Badania właściwości ściernic nowej generacji.

 18. Badania porównawcze recyklatów ścierniw.

 19. Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki uzębień i uzwojeń.

 20. Konstrukcja i modelowanie oprawek narzędziowych nowego typu.

 21. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 22. Projekt systemu zarządzania złomem ściernym.


Szadkowska Jolanta, dr inż.

Proponowana tematyka prac dyplomowych

 1. Zarządzanie finansami firmy.

 2. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji menedżerskich.


Ślusarczyk Łukasz, dr inż.

Zakresy tematyczne prac przejściowych i dyplomowych, realizowanych na studiach dziennych i zaocznych, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

W ramach poniższych zakresów tematycznych, szczegółowe tematy PP i PD zostaną przez promotorów doprecyzowane w zależności od kierunku i rodzaju studiów.

 1. Wykorzystanie profilografometru Intra w inżynierii odwrotnej.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 3. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 4. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów cylindrycznych.

 5. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 6. Programowanie urządzeń CNC (postprocesory, programy sterujące).

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Wykorzystanie rejestracji obrazów szybkozmiennych do analizy i nadzorowania procesu obróbki.

 9. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 10. Badania zmienności sił skrawania w cyklach obróbkowych.

 11. Zastosowanie kamery termowizyjnej w analizie i nadzorowaniu procesu obróbki.

 12. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 13. Analiza literatury technicznej w obszarze procesów i środków obróbki z uwagi na wybrane kryteria.

 14. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

 15. Konstrukcja narzędzi mechatronicznych.

 16. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 17. Badania właściwości ściernic nowej generacji.

 18. Badania porównawcze recyklatów ścierniw.

 19. Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki uzębień i uzwojeń.

 20. Konstrukcja i modelowanie oprawek narzędziowych nowego typu.

 21. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 22. Projekt systemu zarządzania złomem ściernym.


Wojakowski Paweł, dr inż.

TEMATY PRAC

Zakres tematyczny: Lean Manufacturing

 1. Metodyka tworzenia ciągłego przepływu na wybranym przykładzie,

 2. Metoda obliczania efektywności stanowisk roboczych - projekt uniwersalnego formularza OEE,

 3. Elastyczność procesu wytwórczego -redukcja czasu przezbrojenia metodą SMED,

 4. Projektowanie systemu ssącego z wykorzystaniem kart kanban na wybranym przykładzie strumienia wartości,

 5. Doskonalenie przepływu materiałów - opracowanie planu dla każdej części na wybranym przykładzie produkcji wyrobu,

 6. Poprawa relacji między pracownikami a kierownikami produkcji za pomocą narzędzia kaizen.

Zakres tematyczny: systemy klasy ERP

 1. Przegląd systemów ERP - analiza wykorzystanych metod planowania zagregowanego produkcji,

 2. Harmonogramowanie produkcji w systemach ERP,

 3. Analiza systemu ERP - CDN XL,

 4. Komunikacja z klientami i dostawcami przy pomocy systemów klasy ERP.

Zakres tematyczny: systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

 1. Modelowanie logiczne danych wybranego przedsiębiorstwa,

 2. Hurtownie danych - możliwości wykorzystania w praktyce przemysłowej,

 3. Analiza danych przedsiębiorstwa za pomocą analitycznej bazy danych,

 4. Eksploracja danych za pomocą narzędzi Business Intelligence,

 5. Przegląd narzędzi SSIS do transformacji relacyjnej bazy danych w hurtownię danych.


Wójcik Krzysztof, dr inż.

 1. Zintegrowane czujniki MEMS w systemie wspomagania nauki wybranych czynności ruchowych człowieka – budowa i testowanie systemu.

 2. Koncepcja i budowa prototypowego modelu urządzenia do aktywnej asekuracji człowieka pracującego na wysokości.

 3. Napęd elektryczny roweru, budowa i testowanie systemu wspomagającego pracę mięśni człowieka.

 4. Budowa i testowanie modelu pływającego poruszającego się z pomocą ruchu sztywnego kadłuba.

 5. Moduły komunikacji radiowej wykorzystywane w pojazdach autonomicznych - przegląd i testowanie wybranych urządzeń.

 6. Rejestrator przyśpieszeń wykorzystywany w zapisie parametrów ruchu kapsuł poczty pneumatycznej.

 7. Manipulator sterowany wybranymi ruchami palców dłoni - budowa i uruchomienie urządzenia.

 8. Budowa i testowanie oprogramowania do sterowania ruchem manipulatora precyzyjnego.

 9. Stworzenie i testowanie oprogramowania systemu do aktywnej asekuracji człowieka pracującego na wysokości.

 10. Stworzenie i optymalizacja sterownika silników pojazdu transportu magazynowego.

 11. Komunikacja radiowa autonomicznych pojazdów transportu magazynowego - budowa i testowanie modułów urządzeń.

 


Wyszyński Dominik, dr inż.

Niekonwencjonalne technnologie wytwarzania:

 1. Szybkie prototypowanie.

 2. Obróbka elektrochemiczna (mikro i makro).

 3. Obróbka elektroerozyjna (mikro i makrro).

 4. Zastosowanie lasera w obróbce materiałów.

   


Zając Jerzy, dr hab. inż., prof. PK

Zaprezentowane poniżej zagadnienia przedstawiają zakres merytoryczny, w ramach którego zostaną określone tematy prac przejściowych 
i dyplomowych (inżynierskich i magisterskich). Wyznaczenie konkretnego tematu wymaga uzgodnienia z prowadzącym biorąc pod uwagę zarówno aktualną wiedzę jak i predyspozycje studenta.

 1. Projekt i wykonanie urządzeń mechatronicznych łączących problematykę konstrukcji mechanicznej, budowania i programowania sterujących układów mikroprocesorowych oraz komunikacji bezprzewodowej. Jako przykłady takich urządzeń wymienić można: roboty mobilne (lądowe, wodne i latające) czy też miniatury urządzeń technologicznych.

 2. Wykorzystanie laserowego systemu nawigacji NAV300 w autonomicznych robotach mobilnych.

 3. Implementacja laserowego skanera bezpieczeństwa S300 w autonomicznym robocie mobilnym.

 4. Wyznaczanie trasy przejazdu w robotyce mobilnej.

 5. Sterowanie podsystemem transportu w systemach produkcyjnych.

 6. Współdziałanie robotów mobilnych w realizacji złożonych zadań.

 7. Wykorzystanie sprzężenia wizyjnego do sterowania robotem przemysłowym lub grupą robotów mobilnych.

 8. Systemy wizyjne w robotyce.

 9. Technologie informatyczne w zastosowaniach produkcyjnych.

 10. Metody harmonogramowania produkcji.

 11. Sterowanie systemami produkcyjnymi.

 12. Wykorzystanie sieci komputerowych w systemach sterowania produkcją.

 13. Integracja informacji w rozproszonych systemach sterowania produkcją.

 14. Integracja informacyjna systemów MES i ERP.

 15. Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce.

 16. Inteligentny budynek. System zarządzania budynkiem.

 17. Podejmowanie decyzji w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania.

 18. Wykorzystanie analogii biologicznych oraz metod sztucznej inteligencji 
  w podejmowaniu decyzji.

Przykłady zrealizowanych prac dyplomowych

 • CyberRyba - podwodny robot mobilny

 • Gąsienicowy robot inspekcyjny R-bot wykorzystujący system wizji 3D

 • Accipiter - wielozadaniowy robot latający

 • Edukacyjny robot typu delta sterowany systemem czasu rzeczywistego

 • Rozproszony, redundantny system automatyki pomieszczeń inteligentnego budynku.

 • Modelowy system do testowania procedur sterowania rozproszonego

 • Nadążny system sterowania baterią fotowoltaiczną

 • Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze do wykonywania konstrukcji stalowych

 • Zastosowanie robota przemysłowego Kawasaki YF003N do obsługi linii pakowania typu pick and place w firmie Ferrero Rocher

 • Wykorzystanie sprzężenia wizyjnego w zrobotyzowanym spawaniu wymienników ciepła

 • Zastosowanie technologii RFID do zabezpieczenia pomieszczeń lub budynków

 • Projekt sterowania stołu dwukierunkowego do rozkroju szkła z wykorzystaniem sterownika logicznego ALPHA XL firmy Mitsubishi

 • Badanie mechanizmów komunikacyjnych w samokreujących się systemach sterowania wytwarzaniem

 • Automatyzacja procesów planowania. Generowanie harmonogramu produkcji

 • Modernizacja systemu zbierania informacji o procesie produkcyjnym na przykładzie zakładu Unilever w Katowicach

 • Modernizacja maszyny introligatorskiej wykonującej oprawę typu klejonego

 • Projekt i wykonanie systemu zabezpieczeń sali dydaktycznej  

 


Zębala Wojciech, prof. dr hab. inż.

Zakresy tematyczne prac przejściowych i dyplomowych, realizowanych na studiach dziennych i zaocznych, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

W ramach poniższych zakresów tematycznych, szczegółowe tematy PP i PD zostaną przez promotorów doprecyzowane w zależności od kierunku i rodzaju studiów.

 1. Wykorzystanie profilografometru Intra w inżynierii odwrotnej.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 3. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 4. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów cylindrycznych.

 5. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 6. Programowanie urządzeń CNC (postprocesory, programy sterujące).

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Wykorzystanie rejestracji obrazów szybkozmiennych do analizy i nadzorowania procesu obróbki.

 9. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 10. Badania zmienności sił skrawania w cyklach obróbkowych.

 11. Zastosowanie kamery termowizyjnej w analizie i nadzorowaniu procesu obróbki.

 12. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 13. Analiza literatury technicznej w obszarze procesów i środków obróbki z uwagi na wybrane kryteria.

 14. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

 15. Konstrukcja narzędzi mechatronicznych.

 16. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 17. Badania właściwości ściernic nowej generacji.

 18. Badania porównawcze recyklatów ścierniw.

 19. Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki uzębień i uzwojeń.

 20. Konstrukcja i modelowanie oprawek narzędziowych nowego typu.

 21. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 22. Projekt systemu zarządzania złomem ściernym.