Strefa studenta

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich:

 • dr inż. Darek Mierzwiński (pok. A218B, tel. 374 34 22), 

któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich pełnomocnicy dyrektorów instytutów ds. praktyk studenckich:

 • ZIP/IP  - dr inż. Anna Boratyńska-Sala (pok. C215 tel. 374 32 83) 
 • AiR  - dr inż. Adam Słota (pok. A312 tel. 374 32 41)

Pełnomocnikom dyrektorów instytutów podlegają opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup studenckich.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 praktyki programowe powinny być realizowane w terminie od od 7 lipca do 14 września 2017 r. 

Realizacja praktyk możliwa jest także w ciągu roku akademickiego po podpisaniu Oświadczenia w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych.

Harmonogram realizacji praktyk

 1. Ustalenie programu praktyki z opiekunem i zakładem pracy. 
  Praktyka w wymiarze 160h (20 dni roboczych po 8h) - 5 ECTS.
 2. Podpisanie 3 egzemplarzy porozumienia (dla trzech stron tj. Przedstawiciela zakładu pracy, Opiekuna praktyki oraz Studenta) oraz ramowy program praktyki w dzienniku praktyk.
 3. Student na czas praktyki MUSI posiadać ubezpieczenie NNW (na czas praktyk)
 4. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
 5. Potwierdzenie odbycia praktyki i opinia o przebiegu praktyki wystawiana przez przedstawiciela firmy w dzienniku praktyk.
 6. Przekazanie dziennika praktyk opiekunowi danej specjalności.

UWAGA! W przypadku realizacji praktyki w ciągu roku akademickiego, Student musi podpisać oświadczenie-(link) o nie kolidowaniu praktyk z zajęciami.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyki znajdują się w regulaminie (link).

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie nst. dokumentów:

 • podpisanego porozumienia (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),
 • kopii ubezpieczenia NNW na czas odbywania praktyki (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),
 • uzyskania pozytywnej opinii z firmy - wypełniony i podpisany dziennik praktyk
 • oświadczenie o odbywaniu praktyki w trakcie roku akademickiego - jeżeli dotyczy

Dokumenty do pobrania

 

OPIEKUNOWIE - PRAKTYKI ZIP  2016-2017

grupa

specjalność

opiekun

tel

pokój

e-mail

13Z1

Inżynieria produkcji środków transportu masowego

Dr inż. Anna Boratyńska-Sala

3283

C215

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13Z6

Inżynieria Jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

Dr inż. Sabina Motyka

3268

C214

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13Z7

Inżynieria Wytwarzania

Dr inż. Łukasz Ślusarczyk

3214

A415

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opiekunowie- praktyki AiR 2016-2017

Grupa

Opiekun

Pokój

telefon

e-mail

13A1

Dr inż. K. Krupa

A310

3224

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13A4

Mgr inż. A. Guzowski

B106a

3332

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13A6

Dr inż. A. Słota

A312

3241

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.