Przegląd ważniejszych

Aktualności

Zagadnienia do prac dyplomowych 2017/2018 Egzamin dyplomowy Termin egzaminu dyplomowego (23.11.2017) Podział godzin - studia stacjonarne International Scientific Conference "Development in Machining Technology” 2018 Nagroda firmy ASTOR dla Wydziału Mechanicznego 8.12. 2017 Wykład:…

czytaj więcej...

International Scientific Conference "Development in Machining Technology” 2018

International Scientific Conference “Development in Machining Technology” DiM’2018 Cracow, 26 – 27th April 2018       Scientific Committee (in alphabetic order): Organizing Committee: Prof. Beňo Josef (TU Kosice, Slovakia) Prof. Demeč…

czytaj więcej...

Praktyki i staże

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich: dr inż. Darek Mierzwiński (pok. A218B, tel. 374 34 22),  któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich…

czytaj więcej...

Wykład: "Nowoczesne technologie w branży poligraficznej: Kierunki rozwoju technologii wykrawania/bigowania".

W ramach projektu 3DCentral oraz współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym,  zapraszamy na wykład z Panem Markiem Migdalskim pt. : Nowoczesne technologie w branży poligraficznej: Kierunki rozwoju technologii wykrawania/bigowania. Tematyka: Analogowe…

czytaj więcej...

Termin egzaminu dyplomowego

Zatwierdzone terminy : 24 styczeń 2018r. 29 styczeń 2018r. 5 luty 2018r. 6 luty 2018r. 28 luty 2018r. 14 marzec 2018r. 28 marzec 2018r. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW  w godzinach od 8.00…

czytaj więcej...