Instytut M-06
Instytut M-06
Cyberyba
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium robotyki
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium edukacyjno-badawcze obróbek ubytkowych
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium M-06-4
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium edukacyjno-badawcze obróbek ubytkowych
Instytut M-06
Instytut M-06
Druk 3D
Instytut M-06
Instytut M-06
Arrow
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mediów elektronicznych
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Sala A303
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mikro i nanotechnologii
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mechatroniki
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mediów elektronicznych
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium inżynierii rekonstrukcyjnej
Instytut M-06
Instytut M-06
Nagroda firmy ASTOR
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Laboratorium obróbki precyzyjnej

Laboratorium obróbki precyzyjnej (LOP) prowadzi badania z zastosowaniem sekwencyjnych metod obróbki, będących kombinacją obróbki narzędziami o zdefiniowanej (OSD) i niezdefiniowanej (OSS) stereometrii ostrzy, obróbki laserowej (LBM) i obróbki elektroerozyjnej (EDM). Dobór metod i sposobów oraz sekwencji obróbki jest uwarunkowany osiąganymi wskaźnikami jakości technologicznej wyrobu (właściwościami warstwy wierzchniej i dokładnością wymiarowo – kształtową) przy uwzględnieniu kryterium: koszt – wydajność obróbki.

Prowadzone badania służą opracowaniu:

  • bazy danych do przemysłowych technologii obróbki precyzyjnej materiałów o specjalnych właściwościach przy zastosowaniu technologii obróbki wiórowej (OSD), obróbki ściernej (OSS), obróbki laserowej (LBM), obróbki erozyjnej (EDM);

  • bazy danych do sekwencyjnej, precyzyjnej obróbki materiałów o specjalnych właściwościach przy zastosowaniu technologii obróbki wiórowej i metod niekonwencjonalnych, tj. OSD + EDM, OSS + EDM oraz LBM + EDM;

  • założeń do budowy prototypu wielofunkcyjnej, modułowej, rekonfigurowanej obrabiarki do kompletnej, precyzyjnej obróbki materiałów trudnoobrabialnych 
    (o specjalnych właściwościach).

Przykładem prowadzonych prac badawczych w LOP jest opracowanie technologii precyzyjnej obróbki ceramicznych materiałów na endoprotezy stawu biodrowego.

Back to top