Instytut M-06
Instytut M-06
Cyberyba
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium robotyki
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium edukacyjno-badawcze obróbek ubytkowych
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium M-06-4
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium edukacyjno-badawcze obróbek ubytkowych
Instytut M-06
Instytut M-06
Druk 3D
Instytut M-06
Instytut M-06
Arrow
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mediów elektronicznych
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Sala A303
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mikro i nanotechnologii
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mechatroniki
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mediów elektronicznych
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium inżynierii rekonstrukcyjnej
Instytut M-06
Instytut M-06
Nagroda firmy ASTOR
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Laboratorium CAx

Zespół Inżynierii Jakości i Zarządzania Instytutu M-6 w ramach kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizuje kształcenie studentów w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Realizowane jest to w formie laboratoriów oraz projektów.

Laboratorium Systemów Jakości wyposażone w sprzęt i oprogramowanie oferuje praktyczną naukę stosowania metod i narzędzi jakości. Laboratorium posiada oprogramowanie klasy CAQ – pakiet Q-PAK zawierający następujące moduły:

 • Zarządzanie dokumentacją i auditami,

 • Działania korygujące i zapobiegawcze,

 • Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,

 • Analiza FMEA.

Oprogramowanie pozwala na symulację rzeczywistego systemu zarządzania jakością lub bezpieczeństwem w firmie i prowadzenie w jego ramach takich działań jak:

 • tworzenie i zatwierdzanie dokumentacji systemowej,

 •  planowanie i realizację auditów wewnętrznych,

 • doskonalenie systemu poprzez planowanie i nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych,

 • tworzenie bazy sprzętu kontrolno-pomiarowego i wykonywanie jego sprawdzeń i analiz zdolności,

 • wykonywanie analiz ryzyka metodą FMEA dla wyrobów i procesów.

Projekty realizowane przez studentów obejmują:

 

 • projektowanie struktury procesowej organizacji,

 • definiowanie procesów operacyjnych,

 • projektowanie dokumentacji systemów zarządzania,

 • planowanie i realizacja auditów systemów zarządzania.

Back to top