Instytut M-06
Instytut M-06
Cyberyba
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium robotyki
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium edukacyjno-badawcze obróbek ubytkowych
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium M-06-4
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium edukacyjno-badawcze obróbek ubytkowych
Instytut M-06
Instytut M-06
Druk 3D
Instytut M-06
Instytut M-06
Arrow
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mediów elektronicznych
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Sala A303
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mikro i nanotechnologii
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mechatroniki
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mediów elektronicznych
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium inżynierii rekonstrukcyjnej
Instytut M-06
Instytut M-06
Nagroda firmy ASTOR
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Projekty archiwalne

WYKAZ PROJEKTÓW PROWADZONYCH W POPRZEDNICH LATACH


Emisja Akustyczna w zastosowaniu do oceny uszkodzeń i wyznaczenia parametrów użytkowych elementów mostów kolejowych o konstrukcji stalowej.

Projekt PBS2/B9/21/2013 - 01.10.2013r. - 31.03.2016r

Kierownik: mgr inż. Marek Nowak

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaawansowane techniki wywarzania kadłuba silników lotniczych (CASELOT) Zadanie 5

Projekt INNOLOT/I/9/NCBR/2013 - 01.03.2014 - 31.12.2015

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Więcej: innogearProjekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zaawansowane techniki wywarzania przekładni lotniczych (INNOGEAR)Zadanie 3

Projekt INNOLOT/I/10/NCBR/2013 - 01.03.2014 - 30.06.2016

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Więcej: innogear

Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków współpracy na mechanizm zużycia implantów

Projekt 0384/IP2/2011/71 do 31.01.2015r

Kierownik: dr inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik

Opis projektu: projekt_0384_IP2_2011_71


System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej

Projekt PBS1/A9/10/2012 do 30.09.2014

Kierownik: dr inż. Ireneusz Baran

Opis projektu: projekt_PBS1_A9_10_2012


Opracowanie i wdrożenie do produkcji stopu odlewniczego o zwiększonej odporności na zużycie, przeznaczonego na elementy młynów stosowanych w przemyśle cementowym

Projekt INNOTECH-K2/IN2/11/181853/NCBR/13 - 01.01.2013 - 30.06.2015

Kierownik: dr inż. Jerzy Schmidt


Opracowanie i wdrożenie nowych konstrukcji i nowych technologii wytwarzania innowacyjnych elementów do pieców w cementowniach 

dla warunków spalania paliwa alternatywnego

Projekt 341/1/R/T02/2008/IT1 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik


Niskokosztowy monitoring procesów korozyjnych i zmęczeniowych 
w transporcie materiałów

Projekt SCP7-GA-2008-218637 finansowany w ramach VII Ramowego Programu UE 
Kierownik: mgr inż. Ireneusz Baran


Analiza procesu pękania stali 10CrMo910 metodą emisji akustycznej celem jego identyfikacji dla oceny bezpieczeństwa eksploatacji rur grubościennych

Projekt PB-2726/B/T02/2009/36 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: inż. Marek Nowak


Opracowanie i zastosowanie kryteriów oceny stanu uszkodzenia 
metodą emisji akustycznej do badania wybranych wysokoobciążonych cylindrycznych konstrukcji kompozytowych

Projekt R15 0059 06/2009 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: dr inż. Jerzy Schmidt


Integracja rozproszonego systemu sterowania produkcją z podsystemem transportu międzyoperacyjnego zbudowanym z autonomicznych wózków mobilnych

Projekt PB-2142/B/T02/2009/37 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK


Opracowanie i budowa wiertarki do wierceń głębokich WCZ-140 CNC 
z systemem automatycznego nadzoru procesu obróbki oraz wdrożenie 
jej do produkcji

Projekt III-030/P-039/2010 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik


Zastosowanie zaawansowanego oprogramowania i pomiarów do badań efektywności narzędzia

Projekt 760/N-SŁOWACJA/2010/0 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Zębala, prof. PK


System hybrydowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów

Projekt N R03 0060 10/2010 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj


Opracowanie, wykonanie i zastosowanie systemu kontrolnego monitoringu aktywności procesów korozyjnych i szczelności metodą emisji akustycznej (AE) zbiorników magazynowych na media płynne

Projekt N R15 0114 10/2010 finansowany przez MNiSW
Kierownik: mgr inż. Ireneusz Baran


Technologiczny system innowacyjnych metod obróbki materiałów 
o specjalnych właściwościach

Projekt N R03 0031 10/2010 finansowany przez MNiSW
Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik


Zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków mikroskrawania

PB-2152/B/T02/2011/40 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: dr inż. Sebastian Skoczypiec


Wspomaganie zabiegów chirurgii kości czaski w systemie inżynierii odwrotnej

PB-2938/B/T02/2011/40 finansowany przez MNiSW
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Karbowski


Modelowanie matematyczne procesu kształtowania elektrochemicznego mikroelementów

PB-2171/B/T02/2010/38 finansowany przez MNiSW 
Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj


Uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów z żeliwa sferoidalnego z zastosowaniem innowacyjnej technologii form warstwowych oraz materiało- i energooszczędnych rozwiązań zasilania odlewów

Projekt III-086/P-069/2011 finansowany przez MNiSW
Kierownik: dr inż. Marek Rączka


System hybrydowego elektroerozyjno - elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów

N R03 0060 10/2011
Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj


Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków współpracy na mechanizm zużycia implantów

0384/IP2/2011/71 
Dr inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik


System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej

PBS1/A9/10/2012 
Mgr inż. Ireneusz Baran


Opracowanie i wdrożenie do produkcji stopu odlewniczego o zwiększonej odporności na zużycie, przeznaczonego na elementy młynów stosowanych w przemyśle cementowym

INNOTECH-K2/IN2/11/181853/NCBR/13 
Dr inż. Jerzy Schmidt


Emisja Akustyczna w zastosowaniu do oceny uszkodzeń i wyznaczenia parametrów użytkowych elementów mostów kolejowych o konstrukcji stalowej

PBS2/B9/21/2013 
Inż. Marek Nowak

Back to top