UWAGA- informacja dotycząca wyboru tematu pracy dyplomowej
(dotyczy studentów studiów stacjonarnych II stopnia)

Do 15 listopada 2018 należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Dyplomującego:

Deklarację wyboru pracy dyplomowej magisterskiej.

W przypadku niezłożenia ww. dokumentu w terminie, promotor i temat pracy zostanie przypisany w drodze losowania.
Wyniki losowania dostępne będą w sekretariacie Instytutu M-06 lub Dziekanacie nie wcześniej niż po 22.11.2018r.

 

Poniżej znajduje się liczba wolnych tematów dla poszczególnych promotorów na dzień 05.11.2018r., przy czym nie należy sumować obu kolumn.

Tytuł

Promotor

I stopień

II stopień

dr inż.

Boratyńska-Sala Anna Donata

9

5

dr hab. inż., prof. PK

Duda Jan Andrzej

8

5

prof. dr hab. inż.

Gawlik Józef

8

5

dr inż.

Gola Łukasz Jerzy

2

3

dr inż.

Góra-Maniowska Marta

10

5

dr inż.

Grabowski Marcin Tomasz

4

4

dr inż.

Habel Jacek Tomasz

4

5

dr hab. inż., prof. PK

Karbowski Krzysztof

8

5

dr inż.

Karpiuk Michał

2

5

dr inż.

Kiełbus Anna Renata

8

5

dr inż.

Kowalczyk Małgorzata

2

5

dr inż.

Krajewska-Śpiewak Joanna Irena

8

5

dr inż.

Krenich Stanisław Piotr

6

4

dr inż.

Krupa Krzysztof Marian

1

3

dr inż.

Lipiec Piotr Michał

10

5

dr inż.

Małopolski Waldemar Paweł

5

5

dr inż.

Matras Andrzej

1

5

dr inż.

Morawski Marcin Stanisław

8

5

dr inż.

Motyka Sabina

10

5

dr inż.

Niemczewska-Wójcik Magdalena Bogusława

5

4

dr inż.

Pobożniak Janusz Józef

8

4

dr inż.

Rączka Marek

10

5

dr inż.

Rewilak Jan Karol

10

5

dr hab. inż., prof. PK

Skoczypiec Sebastian Piotr

8

5

dr hab. inż.

Słodki Bogdan Józef

10

5

dr inż.

Słota Adam

4

4

dr inż.

Struzikiewicz Grzegorz Krzysztof

10

5

dr inż.

Ślusarczyk Łukasz Zbigniew

8

5

dr inż.

Wojakowski Paweł Piotr

5

5

dr inż.

Wójcik Krzysztof Edward

3

5

dr inż.

Wyszyński Dominik Przemysław

7

5

dr hab. inż., prof. PK

Zając Jerzy Wiesław

8

5

prof. dr hab. inż.

Zębala Wojciech Bogusław

10

5

Back to top