Międzynarodowy projekt realizowany w konsorcjum
z 10 partnerami  reprezentującymi 10 regionów Europy Środkowej  pt.

3DCentral - Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping.

Projekt  o numerze CE634 realizowany w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE.

Termin realizacji : 01.06.2016-30.11.2018

Kierownik projektu - koordynator z ramienia PK: dr inż. Anna Kiełbus

Realizatorzy projektu w ramach konsorcjum:

 • IDM Suedtirol Alto Adige ( Südtirol - Włochy)- Lider projektu
 • AFIL –ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LomBARDIA (Włochy)
 • Campus 02 (Austria)
 • Evolaris next level GMBH (Austria)
 • Fraunhofer IWU, Institute for Machine Tools and Forming Technology (Niemcy)
 • Wirtschaftsf örderung Region Stuttgart GmbH (Niemcy)
 • Tehnoloski park Ljubljana d.o.o. (Słowenia)
 • Pomurski tehnološki park (Słowenia)
 • Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (Węgry)
 • Krakowski Park Technologiczny Sp.zo.o. (Polska)
 • Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (Polska).

Wartość projektu: 1 713 131,51euro

Główne obszary projektu: Strategia rozwoju regionów, Smart Engineering, Rapid Prototyping.

Opis projektu: Głównym celem realizowanego międzynarodowego projektu pt. "3DCENTRAL – Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping", jest dążenie do doskonałości europejskiej  we współpracy transnarodowej dotyczącej wymiany technologii, innowacji, transferu i wydajności biznesowej w zakresie inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania.  Zostanie zbudowana platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze Smart Engineeringu i Rapid Prototyping. Podejmowane są działania mające na celu stworzenie specjalistycznego programu wsparcia - sieci współpracy pomiędzy regionami.

Szczegółowy opis projektu na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3DCentral.html

Back to top