Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych

nr PBS/B9/46/2015

okres realizacji: 1.10.2015 – 30.09.2018

Konsorcjum:

  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Krakowska
  • TRICOMED S.A.
  • Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy 

Kierownik- koordynator z ramienia PK: dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK

Opis

Skuteczną metodą wspomagającą proces leczenia zewnętrznego, w tym blizn pooparzeniowych, obrzęków limfatycznych, żylaków oraz blizn po zabiegach chirurgii plastycznej, jest terapia uciskowa, tzw. kompresoterapia. Ważnym parametrem wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego wyżej wymienionych schorzeń jest nacisk jednostkowy (stopień kompresji) wywierany na osłaniane części ciała. Zakres wartości tego parametru, w zależności od rodzaju terapii jest określony z medycznego punktu widzenia, a jego właściwy dobór determinuje skuteczność terapeutycznego działania wyrobu uciskowego. Obecnie w leczeniu schorzeń metodą uciskową, stosuje się wyroby uciskowe produkowane w 4 klasach kompresji, od najsłabszej (I klasa ucisku – 18-21 mmHg) do najsilniejszej (IV klasa ucisku – powyżej 49 mmHg).

Zaawansowane projektowanie wyrobów uciskowych wspomagających proces terapii pooparzeniowej lub leczenia obrzęków tkanek miękkich powinno wykorzystywać również przewidywania teoretyczne zachowania się tkanki pod wpływem ucisku.

Celem praktycznym projektu jest opracowanie innowacyjnych, spersonalizowanych wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego na ciało pacjenta. Założenia te zostaną osiągnięte na drodze opracowania nowoczesnych technologii bezszwowych przy użyciu dzianin o podwyższonych walorach biofizycznych, a także przy zastosowaniu   tradycyjnej technologii wytwarzania. W projekcie wykorzystane będą  zaawansowane  rozwiązania  technologiczne związane z bezdotykowym wymiarowaniem sylwetki pacjentów przy użyciu techniki skanowania 3D. Ponadto, projekt  przewiduje zastosowanie sterowanych numerycznie szydełkarek o wysokim stopniu uiglenia do produkcji wyrobów bezszwowych oraz urządzeń pomiarowych do kontroli wartości kompresji. Badania zostaną również uzupełnione o zastosowanie modelowania i symulacji fragmentu ciała uciskanego, uwzględniając faktyczną geometrię obiektu, budowę wewnętrzną i rzeczywiste właściwości tkanki. Zaprojektowane również zostanie stanowisko do badań własności mechanicznych tkanek, co pozwoli na określenie wpływu terapii na ich regenerację.

 

Cykl projektowania i wykonywania wyrobu uciskowego z wykorzystaniem skanera przestrzennego i systemu modelowania komputerowego

Back to top