Dr inż. Jacek Pękala  

Główne obszary zainteresowań naukowych: systemy ERP, systemy MES, systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, interoperacyjność systemów informatycznych, integracja systemów, przygotowanie, przetwarzanie i migracja danych, zastosowania informatyki w procesach wspomagania decyzji.

 

Przedmioty prowadzone na kierunku: Badania operacyjne, Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie (ERP, MRP, PLM), Symulacja i prognozowanie.

Back to top