Agenda Seminarium.

      

 

Język wykładu                       j. angielski, j. polski  

09.30     -  09.35                 -              Przywitanie przez gospodarzy uczestników seminarium.

09.35    -  11.00                 -              Wystąpienie prof. Marka Barkana

                                                          temat: „Creativity and problem solving are must have skills for 21st century”.

                                                          wykład w j. angielskim

11.00     -  11.15                 -              Pytania do prelegenta i dyskusja

11.15     -  11.30                 -              Krótka przerwa

11.30     -  11.45                 -              Wystąpienie dr S. Yatsunenko,

  • TRIZ w Polsce,
  • Konferencja TRIZ Fest – informacje (prezentacja w j. polskim)

 

11.00     -  11.15                 -              Pytania i dyskusja. Zakończenie seminarium

 


 

Dr Mark G. Barkan, TRIZ Master, MBA, LSS MBB

dyrektor wykonawczy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu TRIZ (MA TRIZ)

dyrektor projektu Education for a New Era

               

Dr Mark G. Barkan uzyskał stopień doktora w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Politechnice Moskiewskiej. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych uzyskał także tytuł MBA na Queens University of Charlotte (McCall School of Business) w Charlotte (Północna Karolina).

Wykorzystując swoje ponad 40-letnie doświadczenie w projektowaniu nowych i ulepszaniu istniejących już systemów, produktów i procesów dr Barkan poświęca większość swojego wolnego czasu na kwestie wykorzystania TRIZ w analizie i ulepszaniu systemów oraz procesów.

Podczas swojej kariery zawodowej zajmował się zarządzaniem procesami technologicznymi m.in. w zakładach produkcyjnych oraz przedsiębiorstwach budowlanych. Prowadził także działalność konsultacyjną z zakresu rozwoju i ulepszenia procesów technologicznych i biznesowych za pomocą metody Innovation on Demand (IoD). IoD to bazująca na TRIZ i elementach Lean Six Sigma zintegrowana metodyka rozwiązywania problemów oraz tworzenia innowacji.

Wielkie doświadczenie dr Marka Barkana wynika z jego wieloletniej praktyki w branżach produkcyjnych: petrochemicznej, motoryzacyjnej, projektowania i budowania elektrowni oraz w technologiach obróbki na mokro.

Dr Barkan po raz pierwszy zetknął się z TRIZ w 1991 roku, stając się jej zagorzałym propagatorem. Przez trzy kadencje sprawował funkcję prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora wykonawczego. Oprócz badań nad ogólną teorią systemów dr Barkan pracuje nad projektem Education for a New Era (ENE), który rozpoczął wraz z kilkoma kolegami z całego świata.

Uczestnicy projektu zauważają konieczność wprowadzania zmian w systemie edukacji, aby spełniał on wymagania współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata. Najważniejszym celem projektu ENE jest przekazanie uczniom i studentom umiejętności niezbędnych w XXI wieku, w szczególności kreatywnego i krytycznego myślenia.


Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) opracowana została przez H. Altshullera.  Metodyka w ujęciu algorytmicznym doprowadza do silnych rozwiązań. Wiele czołowych światowych firm korzysta z niej. Są to m.in. General Motors, Ford, Chrysler, Valeo, Henkel, General Electric, Pratt & Whitney.

Metodyka TRIZ wykładana jest w prestiżowym Uniwersytecie Massachusetts Institute of Technology. Prace doktorskie na tej uczelni z wykorzystaniem TRIZ  dały w sumie 205 patentów USA, a 14 z nich zostało nagrodzonych “Nagrodą za Innowacyjność MIT”