Dr inż. Dominik Wyszyński   

Prowadzę zajęcia dydaktyczne i laboratoryjne z zakresu niekonwencjonalnych i hybrydowych metod wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania wiązki laserowej do precyzyjnej obróbki materiałów trudnoobrabialnych. Prowadzę również zajęcia dotyczące metod szybkiego prototypowania oraz szeroko pojętego wytwarzania przyrostowego. Ponadto w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu metod i narzędzi jakości, systemów zarządzania, ergonomii oraz aspektów fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń w środowisku pracy.

 

W ramach Koła Naukowego Inżynierii Produkcji opiekuję się sekcją Mikro i Nanotechnologii. Studenci i doktoranci mają możliwość realizowania w naszym laboratorium swoich pomysłów badawczych w zakresie niekonwencjonalnych metod kształtowania materiałów trudnoobrabialnych.