Dr inż. Jolanta Szadkowska   

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale EAIiE;  Politechnika  Krakowska – doktorat nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym ; Central Connecticut State University / Politechnika Wrocławska, Studia Podyplomowe Szkoła Biznesu- dyplom Institute of  Business Studies. Od 20 lat kieruje na podstawie umowy pomiędzy Politechniką Krakowską a Central Connecticut State University Polsko – Amerykańską Szkolą Biznesu którą ukończyło ponad 400 menedżerów, właścicieli firm i osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Specjalizuje się w zagadnieniach kosztów, rachunkowości i finansów.

 

Na kierunku inżynieria produkcji odpowiedzialna jest za zajęcia z przedmiotów: Rachunek kosztów dla inżynierów, Finanse i rachunkowość, Ekonomika przedsiębiorstw.