Dr inż. Grzegorz Struzikiewicz   

Obszar działalności naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z technikami wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem obróbki skrawaniem, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz wizyjnymi systemami monitoringu i nadzorowania procesów obróbkowych.

 

Prowadzone przedmioty: Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania, Programowanie obrabiarek CNC, Podstawy technik wytwarzania, Monitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki.