Dr inż. Janusz Pobożniak    

Działalność naukowo - badawcza

Automatyzacja prac projektowych w systemach CAx: projektowanie procesów technologicznych z użyciem systemów ekspertowych, metody reprezentacji wiedzy technologicznej, budowa baz wiedzy technologicznej, integracja systemów CAD/CAPP/CAM za pomocą cech technologicznych, algorytmy rozpoznawania cech technologicznych, integracja aplikacji pracujących w środowisku CAx za pomocą mechanizmu API, metodologia FT&A.

Systemy komputerowego wspomagania obrabiarek sterowanych numerycznie: programowanie ręczne w kodzie ISO, programowanie w zintegrowanych systemach CAD/CAM, zastosowanie inteligentnych szablonów do automatyzacji programowania obrabiarek opartych na bazach wiedzy, budowa danych narzędzi i oprzyrządowania przedmiotowego z funkcjami wspomagania doboru o różnym poziomie autonomii, budowa wirtualnych modelu obrabiarek do symulacji obróbki. Zastosowanie systemów ERP w techniczno-organizacyjnym przygotowaniu produkcji: rejestracja baz produkcyjnych: ewidencji pracowników, narzędzi, maszyn i innych zasobów produkcyjnych, definiowanie procesów technologicznych i przypisywanie potrzebnych surowców oraz zasobów, metody planowania, harmonogramowanie produkcji, raportowanie i nadzór nad produkcją, rozliczanie produkcji  liczenie kosztów z uwzględnieniem surowców, zasobów oraz dodatkowych kosztów wynikających z technologii.

Działalność dydaktyczna 

Zakres: konwencjonalne metody projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu, programowanie OSN w systemach MTS/Catia, budowa elementów automatyzacji programowania OSN, zarządzanie projektami, budowa bazy danych, techniczne przygotowanie produkcji z użyciem systemów COMARCH OPT!MA i COMARCH CDN CL.

Prowadzone przedmioty

 

Systemy Informatyczne w przedsiębiorstwie (ZIP), Podstawy procesów technologicznych (INF), Programowanie obrabiarek i robotów (INF, AiR), Programowanie maszyn technologicznych (ZiIP), Systemy komputerowego wspomagania (AiR), Zaawansowane programowanie obrabiarek (ZiIP), Projektowanie i automatyzacja procesów  technologicznych (AiR), Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie usługowym (ZiIP), Wirtualne wytwarzanie (AiR), Zaawansowane techniki CAD/CAM (AiR).