Prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski   

Działalność naukowa obejmuje obszar budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji z ukierunkowaniem na metody i środki wytwarzania, obróbkę ścierną zarządzanie produkcją i technologię sprzętu wojskowego.

Prowadzi przedmioty: Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania, Jakość i produktywność w procesach wytwarzania, Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich, Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej , Techniki przetwórstwa materiałów, Seminarium dyplomowe i Projekt dyplomowy.