Dr inż. Piotr Lipiec    

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu niekonwencjonalnych metod wytwarzania (obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna oraz laserowa), ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania mikroelementów, a także programowaniem w językach C, C++ oraz Java, programowaniem z wykorzystaniem środowiska LabVIEW, modelowaniem zjawisk fizycznych w wybranych procesach obróbek erozyjnych z wykorzystaniem pakietu MATLAB.

 

Na kierunku Inżynieria Produkcji odpowiedzialny jest za zajęcia z przedmiotu Metody i narzędzia analizy danych.