Mgr inż. Małgorzata Kiepura - Czubacka  

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z projektowaniem nowoczesnych strategii  marketingowych w przedsiębiorstwach, a w szczególności strategicznym zarządzaniem  marketingowym , efektywnością nowoczesnych  narzędzi promocji oraz programów PR.

Na kierunku Inżynieria produkcji odpowiedzialna jest za zajęcia z przedmiotu Marketing . Ponadto prowadzi zajęcia  z obszaru Zarządzania usługami i przedmiotu Podstawy zarządzania.