Dr inż. Anna Kiełbus     

Działalność naukowo – badawcza

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z: analizą jakości; metodami statystycznymi i analizą danych z wykorzystaniem systemu Statistica; badaniami marketingowymi i ich analizą; zarządzaniem projektami z wykorzystaniem MS Project, Gantt Project oraz metodami wielokryterialnymi wspomagającymi podejmowanie decyzji.

Działalność dydaktyczna

Na kierunku Inżynieria Produkcji odpowiada za zajęcia z przedmiotów:

  • Zarządzanie projektami, Mikroekonomia, Techniki druku (studia I stopień);

  • Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami (moduł: zarządzanie przedsięwzięciami), Strategie zarządzania przedsiębiorstw (moduł: Strategie i analiza strategiczna),  Kontroling procesów i analiza ryzyka (moduł: Analiza ryzyka), Zaawansowane technologie poligraficzne (studia II stopień).

Hobby:

 

psychologia rozwojowa dziecka, aranżacja wnętrz i degustacja czekolady:)