Dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK    

Najważniejsze zainteresowania zawodowe i naukowe:  inżynieria rekonstrukcyjna,  inżynieria biomedyczna,  modelowanie komputerowe w systemach CAD/CAM,  programowanie w językach C++, C#; silnik graficzny Unity3D,  skanowanie i druk 3D.

Przedmioty, z których prowadzi zajęcia na kierunku: Informatyka w inżynierii produkcji, Projekt dyplomowy I, Seminarium dyplomowe I, Rekonstrukcja obiektów, Projektowanie oprzyrządowania technologicznego w systemach CAD,  Zaawansowane systemy CAM.