Dr inż. Marcin Grabowski   

 

Najważniejsze zainteresowania naukowe: Nowoczesne Techniki Wytwarzania części maszyn i narzędzi, w tym obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjna, szybkie prototypowanie oraz obróbka skrawaniem w skali mikro.

Przedmioty prowadzone na kierunku: Prognozowanie i symulacja, Zaawansowane techniki wytwarzania, Dokumentacja techniczna, Eksploatacja i recykling maszyn (w zakresie recyklingu).