Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik   

Działalność naukowa w dziedzinie nauk technicznych obejmuje obszar inżynierii produkcji z ukierunkowaniem na: procesy obróbki precyzyjnej, automatyzację procesów wytwarzania, nadzorowanie stanu narzędzi i jakości technologicznej wyrobów, budowę maszyn i urządzeń technologicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Prowadzone przedmioty: Strategie zarządzania przedsiębiorstwem, Eksploatacja i recykling maszyn. Zarządzanie i marketing